Chào mừng bạn đến với nhà ong chuyên nghiệp Nguyên Khang
Nhà ong chuyên nghiệp Nguyên Khang
Gợi ý từ khóa: Nến số 1, Nến số 2, Nến số 3,...

CHỌN VÀ THẮP NẾN NGUYÊN KHANG HIỆU QUẢ

1- Chọn theo môi trường đốt.

  •  Tĩnh gió: tất cả các loại

  • Có gió nhẹ hoặc không gian rộng thoáng sử dụng nến số 6,7,8

2- Chọn theo nhu cầu thời gian thắp mỗi lần:

  • Tùy ý thắp trong thời gian ngắn hoặc đến hết chọn nến số: 1,2,3,4,5

  • Tối thiểu 1hr chọn nến số: 1,2,3,4,5,6

  • Tối thiếu 2hr chọn nến số: 2,3,4,5,6,7

  • Tối thiểu 3hr chọn nến số: 3,4,5,6,7,8

  • Tối thiếu 4hr chọn nến số: 3,4,5,7,8,9, 10

  • Tối thiểu 5hr chọn nến số: 3,4,5,7,8,9, 10, 11, 12

Xem thêm:

0
0912028537